top of page

Video-uitleg op weg naar meer harmonie en plezier in de omgang tussen hond en kind in het gezin of jouw omgeving. 

 

 

Gezellige middag voor kinderen. Thema: kind en hond.

Eerstvolgende Kind-Hond workshop is ... 

Kosten € 15,-. Meer kinderen uit één gezin speciale prijs.

Een ochtend zonder je eigen hond. Het is ook niet nodig een hond te hebben. Je leert wel met honden om te gaan. Opgeven kan al.  

Kinderworkshop over- en met honden. Voor uw kind en uzelf!

Een middag met activiteiten rondom de hond met actieve werkvormen zodat uw kind werkelijk leert over honden, nieuwe spelletjes leert samen te spelen en plezier te maken in optimale veiligheid met de hond. En uw hond het fijn kan vinden rondom kinderen.
Dus: een gezellige vakantie-activiteit!

 

 
Begeleiding van pup tot in de pubertijd: 
'Nieuwe pup in het gezin'

Aantal maanden begeleiding op maat gemaakt rondom een goede start van pup in het gezin. 

De serie bestaat uit:

live-contact/les, tussentijds app/mail/video informatie met daarna telefonisch bespreken.

En deelnemen aan de interactieve lezing 'Opvoeden van je hond'.

Kind-Hond gezinsbegeleiding:

Twee gezinsbijeenkomsten: bij Dogharmony of bij u thuis.

Kosten € 140,-  (exclusief reisvergoeding: € 0,30 per kilometer in geval van huisbezoek). 

In deze lessen leert u te kijken vanuit de gezinsdriehoek. In het gezin leven kind, hond en ouder samen. Iedere deelnemer in het gezin heeft voor zichzelf eigen belangen en behoeften. In deze lessen leert uw kind, aangepast aan de leeftijd, steeds meer over de omgang met de hond zodat uw kind met werkelijk plezier samen met de hond kan zijn en spelen. Uw hond krijgt in het gezin dat wat die nodig heeft om vriendelijkheid te ontwikkelen en maakt een positieve relatie met de kinderen. U, als ouder/verzorger, begeleid het samengaan van uw kind met de hond in het gezin zodat de hond met plezier en vooral veilig in het gezin kan samenleven.

 

Wat kinderen er al van vonden:

  • heel leuk!

  • samen met de hond spelen

  • alleen les, niet met andere mensen en honden

  • lekker drinken, koekjes en fruit (haha)

 

Wat de hond ervan vond?:

  • Gaat met plezier naar de cursus

 

Wat de ouders ervan vonden:

  • Naast de pup en mijn gedrag moet ik mij ook richten op de kinderen.

  • Door juist de kinderen te betrekken op een speelse wijze wordt het opvoeden heel leuk geïntroduceerd.

  • Rustige begeleiding van Carolien, afgewisseld met zaken die de kinderen leuk vinden maakte de lessen tot een klein feestje.

Klantervaringen:

December 2019:

Wij hebben twee keer Kind-Hond-les gehad met Britt en ons gezin bij Carolien. Carolien doet dat op een heel leuke manier. Dat was waardevol omdat wij nu meer bewustzijn hebben gekregen hoe met de hond om te gaan. Hoe de kinderen de hond kunnen benaderen en welke spelletjes ze met Britt kunnen doen. Wij hebben kennis van situaties rondom de hond. Weten dat de hond een gevoel heeft en daar rekening mee te houden.

De kinderen vonden het leuk omdat ze een parcours konden bouwen en ideeën kregen voor spelletjes. Ze konden samen met Britt dingen leren en spelen.

Familie van Truin.

 

Juni 2019:

Het was fijn om een paar uur als gezin en privé bezig te zijn met de pup, de kinderen en wij als ouders.

Je kunt van tevoren bedenken dat de opvoeding van je pup allemaal goed gaat verlopen. De praktische uitvoer bleek toch iets lastiger dan we hadden ingeschat. Want naast je pup en je eigen gedrag, moet je ook richten op je kinderen.

Hen leren hoe ze met hun enthousiasme met de puppy om moeten gaan, bijtgedrag verminderen, niet gaan gillen etc.   Drie dubbele opvoeding dus ! ;)

Door juist de kinderen te betrekken, op een speelse wijze, werd dit heel leuk geïntroduceerd.

Jouw rustige begeleiding, afgewisseld met zaken die zij ook leuk vinden (tekenen, quiz, drinken en wat lekkers)  maakten deze woensdagen ook tot een klein feestje voor hen.

Nu zijn we een paar maanden verder, de puppy wordt een puber ;) en is ook flink gegroeid. Nieuwe uitdagingen .....

Arnout en Judith. 

kindercartoonDH.jpg
kind en hond (1).jpg
kind en hond (2).jpg
20191201_123306 (1).jpg
kind en hond 2.jpg
bottom of page