top of page

                                                         Dogharmony

                                                      gedragstherapie en opvoeding, Emmen

 

Dogharmony, kynologische gedragstherapie en opvoeding, het bedrijf van Carolien Ziel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nummer op aanvraag.

 

Algemene voorwaarden:

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursisten/klanten aangaan met Dogharmony. Zowel schriftelijk, per mail of via inschrijving met een inschrijfformulier.

 2. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.

 3. De lessen kunnen worden gegeven door Carolien en geassisteerd door bij Dogharmony opgeleide instructeurs of assistent(es). Dogharmony bepaald wie er meedoet in begeleiden van de klanten tijdens de cursus.

 4. Na aanmeldingen, schriftelijk per mail of via inschrijfformulier, is de klant verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen per bank of contant.

 5. Bij contante betaling zet Dogharmony een vermelding ‘contant betaald’ op de factuur.  

 6. De klant is verplicht de betaling te doen voor de cursus begint of de uiterste datum die op de factuur is aangegeven. Bij niet op tijd betalen van het verschuldigde cursusgeld wordt er € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

 7. Bij inschrijving dient de klant een WA-verzekering te hebben waarbij ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de hond is meeverzekerd.

 8. Dogharmony is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

 9. Bij verhindering van de klant is Dogharmony niet verplicht een inhaalmogelijkheid te bieden. Wel zal geprobeerd worden een inhaalmogelijkheid te bieden.

 10. Dogharmony bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door Dogharmony worden afgelast zullen ingehaald worden op een samen met de klant bepaalde inhaaltijd.

 11. Klant dient minimaal 12 uur van te voren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de cursusles aanwezig te zijn. Aangeven met wederzijds contact, telefonisch of mail heen en weer.

 12. De klant dient een gedragsconsult, die wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden, minimaal 48 uur van te voren af te zeggen. Persoonlijk via telefoon of mailcontact heen en weer. Bij niet tijdig afzeggen van een gedragsconsult wordt er € 20 euro in rekening gebracht.

 13. Wordt de gedragstherapie door Dogharmony afgezegd dan zijn er geen kosten voor de klant.

 14. Indien een klant zonder afzegging een les verzuimt dan vervalt zonder verdere waarschuwing automatisch het recht verder deel te nemen aan de cursus. De klant heeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

 15. Indien door ziekte en/of overmacht van Dogharmony de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.

 16. Indien door ziekte en/of overmacht van Dogharmony een cursus moet worden beëindigd dan wordt het resterende cursusgeld onder aftrek van kosten aan lessen die gegeven zijn aan de klant gerestitueerd.  

 17. In geval van onweer of andere weersomstandigheden kan een les verzet worden. In overleg met de klant wordt een nieuwe tijd afgesproken.

 18. Dogharmony behoud het recht foto's die gemaakt zijn in of rondom de les te publiceren op website of sociale media. Indien u dit niet wilt kunt u dit van te voren aangeven of als u na plaatsen bezwaar heeft dan zal Dogharmony de foto's verwijderen. 

 19. De klant dient zich aan de huisregels van Dogharmony, vermeld bij de eerste cursusles, te houden.

 20. Dogharmony hoort uw op- of aanmerkingen graag en aan het einde van de les. Bent u het ergens niet mee eens of vind u dat u onredelijk bent behandeld, praat het uit, na de les of maak een afspraak voor een gesprek. Blijf er niet mee rondlopen!

 

Klachtenregeling:

21. Dogharmony houdt niet van ontevreden klanten. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik          dat graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor contact op met uw                      gedragstherapeut / instructeur Carolien Ziel.

22. Bent u na het persoonlijke gesprek nog steeds ontevreden dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij                          Dogharmony.

23. Zodra ik over deze gegevens beschik ga ik met uw klacht aan de gang. Klachten kunnen ingediend worden gedurende de              looptijd van de cursus of het gedragstherapieconsult tot maximaal een maand erna.

24. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke  ontvangstbevestiging. Daarin staat ook                      omschreven wat uw klacht is. Ook geef ik aan hoe ik de klacht ga onderzoeken en wanneer u een antwoord kunt verwachten.

25. De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de Carolien Ziel.

26. Dogharmony is lid van

      NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden) en

      SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen)

      en conformeert zich aan hun gedragscode.

27. U heeft ook de mogelijkheid zich met de klacht te wenden tot NVGH of SPPD. Contact via de website. 

28. Op de aangenomen overeenkomsten die gesloten zijn met Dogharmony is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde            rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

bottom of page