top of page

Voor wie?

Voor iedereen die:
- meer wil weten van het gedrag van zijn pup of hond
- advies wil krijgen over ongewenst gedrag en hoe daarmee om te gaan
- eigen ingesleten opvoedingsmethoden wil herzien om meer harmonie in de relatie te krijgen
- niet klassikaal les wil hebben maar persoonlijke aandacht wil
- voor zijn pup of volwassen hond praktische handvatten voor de opvoeding wil hebben

Inhoud

In deze serie van drie lessen kunt u inzicht krijgen in uw hond en zijn gedrag.

Het gedragsbezoek of een gedragswandeling biedt mij, als kynologisch gedragstherapeut, de gelegenheid gedragstherapeutische vaardigheid laagdrempelig en levendig op u over te brengen.

Problemen met uw hond worden al doende behandeld. Het kunnen kleine problemen zijn of grotere hindernissen die buitenshuis, maar vaak ook binnenshuis plaatsvinden. De gedragswandeling is een effectieve, resultaatgerichte ervaring om uw pup of volwassen hond door en door te leren kennen. U leert tijdens het bezoek / wandeling, uw hond bij te sturen naar het gedrag dat u graag wilt zien bij uw hond. Samenwerking, vertrouwen en harmonie zijn de sleutelwoorden.

 

Ongewenst gedrag komt vaak voort uit ingesleten omgangsvormen met uw pup of hond. In deze gedragsserie komen die, voor u gebruikelijke, omgangsvormen naar voren en krijgt u van mij inzicht in het effect van uw opvoeding richting uw hond. U leert uw hond te begrijpen: te lezen. Vanuit dat 'lezen' komen de antwoorden op uw vragen en wensen. Die vragen kunnen gaan over alledaagse dingen zoals: aandacht vragen, commando's aanleren, opspringen, trekken aan de lijn, blaffen, onrust, stelen, bedelen, weglopen, etc. . Maar ook kwesties zoals het niet alleen kunnen zijn, agressie naar andere honden of mensen, najagen van joggers, fietsers of wild, overmatig blaffen en territoriaal gedrag kunnen aan bod komen.

 

Tijdens de wandelingen of bezoek kunnen persoonlijke onderwerpen worden behandeld zoals "hoe de omgang tussen hond en kind of nieuwe baby goed te begeleiden is". In de wandeling leert u van mij "de hondentaal te verstaan". Dat is de sleutel om uw hond te begrijpen waarom hij bepaald gedrag heeft en wat u er aan kan doen om dat op een natuurlijke manier bij te sturen: een manier die gebaseerd is op het versterken van natuurlijk leiderschap en het vergroten van inzicht in uw hond.

 

U gaat observeren door te letten op de lichaamstaal, houding, gedrag en tekenen van stress bij uw huisdier. Vanuit dat observeren krijgt u ook kennis over uw eigen (bewuste en soms onbewuste) gedrag naar uw hond. Hier worden video-opnamen bij gebruikt. Hoe gaat u eigenlijk met uw hond om en heeft dat invloed op zijn gedrag? Wat kunt u veranderen om de hond veiligheid en vertrouwen te geven waardoor hij zich zeker kan voelen en ongewenst gedrag achterwege laat.Kortom,u leert hoe uw hond gehoorzaam kan zijn en voor u wil 'werken'.

In het eerste bezoek worden uw wensen en mogelijkheden vooraf besproken en uw persoonlijke leerdoelen verhelderd. 
- drie lessen van ieder ongeveer 1 uur 
- één keer per twee weken 
- individueel of met twee bij elkaar passende combinaties
- wandelen in stad, park of natuur van Emmen
- goede accommodatie aan de Oosterbracht 18M, 7821 CJ, Emmen

- tussentijdse evaluaties en advies per mail of telefoon

Kosten EUR 120,- (exclusief reiskosten € 0,25 per kilometer)

bottom of page